Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Καταγγελία για την παρακράτηση των επιχορηγήσεων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πεταλούδων

Είναι γνωστό ότι οι δήμοι έχουν την ευθύνη για τις λειτουργικές δαπάνες και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Ο Δήμος Πεταλούδων είναι υπεύθυνος για τις σχολικές μονάδες της περιοχής του.

Όπως υπολογίζεται ο Δήμος Πεταλούδων οφείλει περίπου 40.000-60.000 ευρώ, ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό, σε κάθε μία από τις σχολικές μονάδες των διοικητικών του ορίων!

Η δημοτική αρχή όμως συνεχίζει την παρακράτηση των ποσών αυτών από το 2007 ως σήμερα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες της συμπεριφοράς αυτής στην εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου σχολείου!

Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρ. 6 του άρ. 113 του Ν. 1892/90 περί επιχορηγήσεων των Σχολικών Επιτροπών, το άρ. 25 του Ν. 1946/91 (ΦΕΚ 69 Α΄) όπου ορίζεται ότι ποσοστό 12% των 2/3 του φόρου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων αποδίδεται κάθε χρόνο από το κράτος στους Ο.Τ.Α. διατίθεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και τέλος την παράγραφο 12 του άρ. 5 του Ν. 1894/90 περί ευθύνης και αρμοδιότητας επισκευών στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων.

Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς της δημοτικής αρχής είναι η δυσλειτουργία των σχολείων καθώς δεν καλύπτονται επαρκώς οι λειτουργικές τους δαπάνες σε βάρος των μαθητών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Είναι ευνόητο λοιπόν να τίθεται το ερώτημα: που διατίθενται αυτά τα ποσά; Γιατί δεν αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές; Θα απαντήσει άραγε ο κ. Δήμαρχος ή η προεκλογική περίοδος απαιτεί σιωπή;

Ροδο κόκκινο
3/11/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου