Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Θέσεις για την κοινωνική πολιτική του νέου ενιαίου Δήμου της Ρόδου

Ο τομέας των Κοινωνικών Υπηρεσιών και της Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας,  είναι συνυφασμένος με την διαμορφωμένη κοινωνική και οικονομική οργάνωση και τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Οι  ανισότητες στην ευημερούσα μέχρι σήμερα  Ρόδο είναι μεγάλες και συνεχώς  διευρύνονται. Τα προβλήματα υγείας των πολιτών, όπως και τα ψυχοκοινωνικά πρόβλήματα, οξύνονται  ιδιαίτερα  με την οικονομική κρίση, την ανεργία και την υποαπασχόληση.
 
Ο τρόπος και η ποιότητα  της ασκούμενης σήμερα  κοινωνικής πολιτικής  στηρίζεται στο ιδεολόγημα της ενοχοποίησης των χρηστών των κοινωνικών υπηρεσιών, αποσιωπώντας ή αδιαφορώντας  για τις αιτίες  που δημιουργούν τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς, που φέρνουν την ανεργία, τη φτώχεια, οδηγούν στη βία, στην παραβατικότητα και στη χρήση ουσιών. Φαινόμενα δηλ. που δημιουργούνται και αναπαράγονται από το κοινωνικό σύστημα, την οικονομική κρίση και τις πελατειακές σχέσεις.

Στούς στόχους της Δημοτικής Κίνησης  ΡΟΔΟ  ΚΟΚΚΙΝΟ  είναι  να ενημερώνει  και να κινητοποιεί τους  δημότες και όλους τους πολίτες της Ρόδου για όσα συμβαίνουν σήμερα και να στηρίζει συλλογικότητες και κινήματα δημοτών στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.  Ξεκαθαρίζουμε  πως οι  κοινωνικές  υπηρεσίες προς τους εργαζόμενους δεν είναι  βοήθεια και ελεημοσύνη αλλά  υποχρέωση της πολιτείας  και δικαίωμα του πολίτη.

Θεωρούμε ότι εαν τα έργα, οι δρόμοι, οι μαρίνες, τα λιμάνια  και οι υπόλοιπες υποδομές είναι το σώμα της αυτοδιοίκησης, τότε η κοινωνική φροντίδα και η πρόνοια, η αγωγή της υγείας και η πρόληψη για όλους του δημότες, είναι  η ψυχή.

Επισημαίνουμε τη συνεχή υποχώρηση του κράτους πρόνοιας. Με το σχέδιο «Καλλικράτης» προβλέπεται η μεταφορά 30 νέων αποκλειστικών αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής στον δήμο (σύμφωνα με το άρθρο 94 για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων), καθώς και την  δημιουργία μιας κοινωφελούς επιχείρησης με αντικείμενο την άσκηση κοινωνικής πολιτικής (άρθρο 97). Η  ανάδειξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κύριου φορέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και πρωτοβάθμιας υγείας δεν πρέπει να σημαίνει  απόσυρση των ευθυνών της πολιτείας ιδίως στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων. Σταθερά εδώ και χρόνια υπήρχε το αίτημα να περιέλθει η κοινωνική πολιτική και η πρωτοβάθμια υγεία στην αποκλειστική αρμοδιότητα  του Δήμου, ώστε να καταπολεμηθεί ο υπερσυγκεντρωτισμός του κεντρικού κράτους και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι δημότες. Επίσης, εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι δυνατό η κοινωνική πολιτική να επαφίεται μονάχα στην όποια ευαισθησία της εκάστοτε δημοτικής αρχής, αλλά ότι είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί ουσιαστικά και να αποτελέσει τον κεντρικό κορμό του Δήμου ταυτόχρονα με την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων.

Γιαυτό η Δημοτική Κίνηση ΡΟΔΟ  ΚΟΚΚΙΝΟ προτείνει:

  • Την διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες: ( μετανάστες, άγαμες μητέρες κλπ) με προγράμματα εστιασμένα στις πραγματικές τους ανάγκες.
  • Θέσπιση ποσοστού στον δημοτικό φόρο  για τη χρηματοδότηση  συγκεκριμένων προγραμμάτων  και δράσεων, προς τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
  • Εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης από το κράτος.
  • Ενοποίηση και διασύνδεση όλων των υπαρχόντων  κοινωνικών  υπηρεσιών του Δήμου.
  • Ενημέρωση στους πολίτες αναφορικά με την λειτουργία τους  και διευκόλυνση στην πρόσβαση.
  • Ενθάρρυνση δημιουργίας δικτύων εθελοντισμού και αλληλεγγύης  σε μικρούς πυρήνες σε επίπεδο γειτονιάς .

Η Δημοτική Κινηση   ΡΟΔΟ   ΚΟΚΚΙΝΟ  θα προωθήσει:

Την ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και ειδικότερα των μητέρων μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών.

Την προσφορά οργανωμένης φροντίδας σε άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα και ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, μέσα από την επέκταση και βελτίωση της λειτουργίας των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι»,  των  Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των ΚΑΠΗ.

Τη Κοινωνική ένταξη ατόμων με Αναπηρία και στην αποφυγή της ασυλοποίησης τους, μέσα από τη ολόπλευρη στήριξη των ΑμεΑ στη μέριμνα για σωματική, κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση, τη δημιουργική τους απασχόληση, την αυτόνομη διαβίωση μέσα από τα προστατευόμενα διαθέσιμα διαμερίσματα, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ένταξης.

Την ενίσχυση της εργασίας μέσα από τη συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων και εργαζομένων, την προώθηση των ανέργων στην εργασία,  την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη λειτουργία δικτύου επιχειρήσεων.

Την ενημέρωση και προστασία των δημοτών- καταναλωτών.

Την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Θεσμός Οικογενειακού Ιατρού κλπ) με έμφαση  στην Πρωτογενή Πρόληψη και Αγωγή και Προαγωγή Υγείας (Αυτοφροντίδα),  με την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας στους πολίτες  καθώς  και  προγράμματα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στα σχολεία και στην οικογένεια, μέσα από δραστηριότητες αγωγής και προαγωγής της υγείας με την αναβάθμιση της λειτουργίας του Κέντρου «ΔΙΟΔΟΣ» και μέσα από τη συμβουλευτική στήριξη των πολιτών πριν ακόμα εκδηλώσουν κάποια σοβαρή ασθένεια ή πρόβλημα υγείας.
 
Την διαμόρφωση και εφαρμογή προγραμμάτων για τη στήριξη των μεταναστών και παλιννοστούντων, την κοινωνική τους ένταξη, την οργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και τη δημιουργία Τοπικού Συμβολίου Μεταναστών.

Την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων των οικογενειών των Αθιγγάνων που ζουν στη Ρόδο κάτω από άθλιες συνθήκες.

Την εφαρμογή προγραμμάτων για την δημόσια υγεία και αγωγή της υγείας: Τήρηση κανόνων υγιεινής σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού, πληροφόρηση δημοτών για θέματα δημόσιας υγιεινής, έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας, εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων κ.α.

Την αναβάθμιση και επέκταση  της λειτουργίας του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου 
 
Ιδιαίτερα στον τομέα της Ψυχικής Υγείας , οι θέσεις μας είναι:
 
1.    Καταγραφή των  δομών που υπάρχουν που προσφέρουν Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) με σκοπό τη δικτύωσή τους.
 
2.    Εξασφάλιση  πρόσβασης κάθε πολίτη σε αυτές.
 
3.    Προώθηση πρωτοβουλιών που αφορούν στην καταπολέμηση του Στίγματος της Ψυχικής Ασθένειας.  
 
4.    Πρωτοβουλίες στήριξης για τη δημιουργία Ομάδων Χρηστών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκελισμού των  συμπολίτών μας με ψυχιατρική διάγνωση. 
 
5.    Σε μία περίοδο όπου ο Άνθρωπος δοκιμάζεται και οι πολιτικές που εφαρμόζονται, καταρρακώνουν όλα του τα Φυσικά του Στηρίγματα ( Οικογένεια, Παρέα, Γειτονιά, Κοινότητα κ.λ.π.) είναι αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών στήριξης αυτών των Στηριγμάτων. Είναι πράξη αντίστασης. Ο Δήμος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σ’ αυτό.
 
6.    Τέλος στον Τομέα της χρήσης των Ναρκωτικών  προώθηση λειτουργίας  Θεραπευτικής Κοινότητας στα πλαίσια του Δικτύου των Κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ. Αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να ενθαρρυνθούν και να στηριχθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου