Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Γιατί ψηφίσαμε λευκό για την εκλογή του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η παράταξή μας το ΡΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟ αποφάσισε να ψηφίσει λευκό στις προτάσεις
των παρατάξεων για τα μέλη του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Τα κριτήρια της επιλογής μας είναι καθαρά πολιτικά.

Το προεδρείο εκφράζει τις κρατούσες παρατάξεις οι οποίες είναι φορείς
συγκεκριμένων πολιτικών στο χώρο της αυτοδιοίκησης.
Εμείς έχουμε θέσεις για το Δήμο που διαφοροποιούνται και από τις δύο
παρατάξεις.
Οι προτάσεις είναι αποτέλεσμα ενδοπαραταξιακών διαδικασιών και
αποφάσεων που αποδυναμώνουν και υποβαθμίζουν το ρόλο του δημοτικού
συμβουλίου, το οποίο καλείται να ουσιαστικά να τις επικυρώσει.

Γιαυτό δεν αποδεχθήκαμε και δεν ψηφίσαμε τις προτάσεις τους και βεβαίως δεν
αποδεχθήκαμε τη θέση του Γραμματέα στο Προεδρείο.
Διευκρινίζουμε ότι η επιλογή της λευκής ψήφου δεν σχετίζεται με τα πρόσωπα αλλά
με την πολιτική επιφύλαξη που αναφέρθηκε προηγουμένως.
Όσον αφορά τον Πρόεδρο, τον κύριο Γληνό, αλλά και τον Γραμματέα τον κύριο
Σωτρίλη αναγνωρίζουμε ότι είναι πρόσωπα με κοινωνική αποδοχή.
Ευελπιστούμε ότι ο Πρόεδρος, λόγω των αρμοδιοτήτων του, θα ασκήσει τα
καθήκοντα του με δημοκρατική ευαισθησία, με ισοτιμία και με ακεραιότητα όπως
έχει άλλωστε υποχρέωση και από τον νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου