Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Ανταποκρίνονται οι πολίτες της Ρόδου στο κάλεσμα για μη πληρωμή του 'χαρατσιού' της ΔΕΗ

Οι συμπολίτες μας ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της Δημοτικής μας κίνησης ΡΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟ για την μη πληρωμή του «χαρατσιού» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό έχει ήδη συγκεντρώσει αρκετούς  λογαριασμούς της ΔΕΗ τους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει μέσω μηχανημάτων πολλαπλών συναλλαγών και μηχανημάτων ΑΤΜ που διαθέτουν καταστήματα τραπεζών, χωρίς όμως να καταβάλλουν το «ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών» (ΕΕΤΗΔΕ).


Σήμερα (Πέμπτη, 19.01.2012) επιδόθηκε  με δικαστικό επιμελητή στα γραφεία Ρόδου της ΔΕΗ,  εκ μέρους της επιτροπής, εξώδικη δήλωση (βλ. παρακάτω) που περιλαμβάνει όλα τα ονόματα όσων δεν θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν το χαράτσι, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην αντισυνταγματική επιβολή της πληρωμής ενός φόρου μέσω της εξόφλησης ενός βασικού κοινωνικού αγαθού, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να συγκεντρώνει λογαριασμούς ΔΕΗ και αποδείξεις πληρωμής τους που δεν περιλαμβάνουν την καταβολή του χαρατσιού ώστε να αποσταλούν στο άμεσο χρονικό διάστημα και επόμενα εξώδικα.

Για αυτό και καλεί τους συνδημότες μας να συνεχίζουν να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα (αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ και του γραμματίου καταβολής του ποσού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος) στον  εκπρόσωπο της παράταξης κ. Δημήτρη Γάκη.
 
Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι ο αγώνας για τα χαράτσια αφορά μόνον ένα κομμάτι της γενικότερης επίθεσης που δεχόμαστε, και είναι σε όλα τα μέτωπα (εργασιακό, ασφαλιστικό, υγεία, παιδεία κτλ.). Γι αυτό, όλα τα ρυάκια των αντιστάσεων που αναπτύσσονται στα επιμέρους ζητήματα πρέπει να ενωθούν σε ένα δυναμικό ποτάμι αμφισβήτησης και ανατροπής.

 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ/ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ (χωρίς τα ονόματα των συνυπογραφόντων).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ή ΑΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


……………………….Ονόματα 31 πολιτών…………………………..
ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.», νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Διευθυντού του υποκαταστήματος Ρόδου, που εδρεύει στην Πλατεία Σύμης πόλεως Ρόδου.

********************

…………. Αναλυτικά στοιχεία 31 πολιτών και λογαριασμών της ΔΕΗ που τους/τις αφορούν……


Με βάση το άρθρο 53 του ν. 4021/2011 και την ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298/B΄/13-10-2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η εταιρία σας, υποχρεώνεται να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που κάποιος πελάτης σας αρνηθεί την καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων, το οποίο καταγράφεται στους παραπάνω λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που μου έχετε ήδη αποστείλει. Επίσης στα έντυπα των άνω λογαριασμών που μου αποστείλατε αναφέρετε ότι «η ΔΕΗ βάσει των νόμων 25/75, 429/76, 1080/80, 2130/93 και 2644/98 είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος τα ποσά υπέρ Δήμων – ΕΡΤ και να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον πελάτη, καθώς και για το ΕΕΤΗΔΕ (Ν. 4021/11)». Επιπροσθέτως στη σελίδα του λογαριασμού με τον τίτλο: «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ-ΕΡΤ)», αναφέρεται ρητά ότι: «η ΔΕΗ υποχρεούται να διακόπτει την παροχή ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών υπέρ τρίτων», αναγράφοντας σαφέστατα ως τέτοια ποσά, τα υπέρ Δήμων και ΕΡΤ ποσά. Τέλος μετά την έκδοση του Νόμου  4021/2011 (άρθρο 53)  και την σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος,  υποχρεούνται να διακόψουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνηθεί την καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων, που αναγράφεται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και δεν προβαίνουν σε επανασύνδεση παρά μόνον μετά την εξόφληση και του άνω ειδικού τέλους.

Επειδή έγκριτοι νομικοί και συνταγματολόγοι έχουν ήδη αποφανθεί, και πρώτα απ’ όλους ο πρώτος επιστημονικός Σύλλογος της χώρας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ότι το επιβληθέν με τον άνω Νόμο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, δεν είναι τέλος, αλλά φόρος και μάλιστα φόρος άδικος, παράνομος και αντισυνταγματικός, σας δηλώνουμε ότι αμφισβητούμε βάσιμα τον φόρο αυτό και τον ως άνω αναφερόμενο, άδικο, κοινωνικά και κατάφωρα αντισυνταγματικό Νόμο που τον επιβάλλει και που κάθε άλλο παρά τη Δημοκρατία και τη χώρα μας προασπίζει και για τούτο αποφασίσαμε να μην πληρώσουμε αυτόν (τον φόρο), μέχρι τουλάχιστον να αποφανθούν τα αρμόδια Δικαστήρια που έχουν ήδη επιληφθεί (Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο ήδη εκδικάστηκε την 2α Δεκεμβρίου 2011, σχετική προσφυγή του Δ.Σ.Α. κ.λπ.) . Επιπλέον σας δηλώνουμε ότι  προτιθέμεθα και εμείς να προσφύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια, για την ακύρωση της ως άνω αντισυνταγματικής υπουργικής Απόφασης και του σχετικού Νόμου και σας καλούμε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε διακοπή του ρεύματος στις παραπάνω ιδιοκτησίες μας.
Επειδή αμφισβητούμε το λεγόμενο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών, ως άδικο, παράνομο και αντισυνταγματικό φόρο, για τους κάτωθι αναφερόμενους νόμιμους και βάσιμους λόγους, που επικαλούμαστε όχι μόνο εμείς αλλά και πλήθος συμπολιτών μας:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος:«ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Η διάταξη αυτή, η οποία βρίσκεται στο Τμήμα Α΄ του πρώτου μέρους του Συντάγματος, που φέρει τον τίτλο "Μορφή του Πολιτεύματος", δεν θεσπίζει "ατομικό δικαίωμα", αλλά χαρακτηρίζει το δημοκρατικό μας πολίτευμα ως ανθρωποκεντρικό, με θεμέλιο την αξία του ανθρώπου. Ο σεβασμός της αναγορεύεται σε ύπατο κριτήριο της έκφρασης και δράσης των οργάνων της πολιτείας. Στην αξία του ανθρώπου περιλαμβάνεται πρωτίστως η ανθρώπινη προσωπικότητα ως εσωτερικό συναίσθημα τιμής και ως κοινωνική αναγνώριση υπόληψης. Με βάση τη διάταξη αυτή του άρθρου 2,  που δεν αποτελεί απλή διακήρυξη, αλλά κανόνα δικαίου συνταγματικού επιπέδου, η πολιτεία, δηλαδή όλα τα πολιτειακά όργανα, οφείλουν όχι μόνο να "σέβονται" αλλά και να "προστατεύουν" την αξία αυτή (Ολ ΑΠ 40/1998).Πρόκειται για μία θεμελιώδη συνταγματική διάταξη που εξαιρείται από τις υποκείμενες σε αναθεώρηση ή αναστολή διατάξεις (άρθρο 110 παρ. 1 και άρθρο 48 παρ. 1 του Συντάγματος).
Η επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων παραβιάζει ευθέως την αρχή αυτή, εφόσον με το πρόσχημα «εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών» απειλείται με υποχρεωτική διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου του (που αποτελεί μορφή ψυχολογικής βίας), όποιος αδυνατεί να καταβάλλει τον φόρο  του. Με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την στέρηση της παροχής ρεύματος που αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό, αναγκαίο για την επιβίωση του καθενός μας, οδηγούμαστε – ιδιαίτερα οι ασθενέστεροι οικονομικά πολίτες – στην εξαθλίωση, προσβάλλεται η αξιοπρέπεια μας και καταβαραθρώνεται το επίπεδό διαβίωσης μας σε σημείο που να τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και η υγεία και η επιβίωσή του καθενός από μας και των οικογενειών μας.
Επιπλέον το τέλος ακινήτων αντίκειται στην αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, διότι:
1) Υποβαθμίζει τον φορολογούμενο ιδιοκτήτη, ακόμη και τον άνεργο και τον οικονομικά ασθενέστερο, σε αντικείμενο επίτευξης «εκτάκτων» δημοσιονομικών στόχων για τη μείωση ελλειμμάτων.
2) Η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε άτομα που αδυνατούν να καταβάλλουν τον φόρο  τους οδηγεί σε έσχατη εξαθλίωση και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την επιβίωσή τους (!).
3) Ασκεί ένα είδος ψυχολογικής βίας και απειλής σε οικονομικά ασθενέστερα άτομα, τέτοια που δεν συνάδει με τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του Συντάγματός μας και τις δημοκρατικές παραδόσεις της χώρας μας.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος: «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
Ο επιβαλλόμενος όμως με τον άνω νόμο φόρος παραβιάζει ευθέως την αρχή της αναλογικότητας, δεν εξαρτάται από το συνολικό πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου ιδιοκτήτη, αλλά επιβλήθηκε με βάση την τιμή ζώνης και την παλαιότητα των κτισμάτων, χωρίς να έχουν ληφθεί υπ’ όψη άλλοι ουσιώδεις συντελεστές προσδιορισμού της αξίας, όπως ο συντελεστής ορόφου ή ο συντελεστής εμπορικότητας, που διαφοροποιούν την αξία των ακινήτων και λαμβάνονται υπ’ όψη και στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρο 41 Ν. 1249/1982). Πέραν αυτού ο άνω φόρος επιβλήθηκε αυθαίρετα μόνο σε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, με βάση τα στοιχεία που τηρούν οι Δήμοι, με αυτό τον τρόπο δε, απαλλάσσονται του φόρου, μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων, που δεν ηλεκτροδοτούνται ή που δεν έχει δηλωθεί στους οικείους δήμους η πραγματική επιφάνεια των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων τους.

Γ. Επιπλέον ο παραπάνω αναφερόμενος νόμος που επέβαλλε το άνω «τέλος» και ουσιαστικά φόρο, παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 17 (παρ. 1) του Συντάγματος, αλλά και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., που προστατεύουν την ιδιοκτησία και τα εν γένει περιουσιακά δικαιώματα του ατόμου. Και τούτο διότι επιβάλλεται ένας νέος πρόσθετος φόρος, επιπλέον των λοιπών  φορολογικών επιβαρύνσεων της ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ, ΕΤΑΚ κλπ), και μάλιστα χωρίς να απαιτείται για την επιπλέον αυτή φορολόγηση να υπάρχει ωφέλεια (εισόδημα) στον ιδιοκτήτη.
Με τον παραπάνω νόμο και τη σχετική υπουργική απόφαση παραβιάζεται η αρχή της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας, δηλαδή της φορολογήσεως της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία.  Η επιβολή του νέου ειδικού τέλους ακινήτων αποτελεί δεύτερη φορολόγηση των ιδιοκτητών ακινήτων για την ίδια αιτία (επί της ουσίας δεύτερος φόρος ακίνητης περιουσίας), δεδομένου ότι ήδη οι κάτοχοι ακίνητης περιουσίας, με αξία άνω των 200.000 Ευρώ, έχουν καταβάλει και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και μάλιστα για το ίδιο οικονομικό έτος (2011).  
Επιβάλλεται δηλαδή διπλή φορολογία των ακινήτων μας, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της απαγόρευσής της, δημιουργείται δε υπέρμετρη φορολογική «πίεση» στην ιδιοκτησία, ιδιαίτερα όταν προβλέπεται ότι ο συγκεκριμένος φόρος θα επιβάλλεται σε ετήσια πλέον και μόνιμη βάση.
Η επιβολή του νέου τέλους  ακίνητης περιουσίας συναρτάται με τις τιμές ζώνης  και την παλαιότητα των κτισμάτων, αλλά δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου ιδιοκτήτη. Ο φόρος για να είναι αναλογικός και συμβατός με το Σύνταγμά μας πρέπει να είναι ανάλογος με τη φοροδοτική ικανότητα του καθενός, κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος. Ο παραπάνω αναφερόμενος νόμος παραβιάζει τα άρθρα 17 (παρ. 1) και 4 (παρ. 5) του Συντάγματος, καθώς, η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, κατά τις ως άνω διατάξεις του Συντάγματος, είναι νοητή εφόσον η περιουσία αυτή φέρει κάποια πρόσοδο. Όταν δηλαδή παράγει, αμέσως ή εμμέσως, κάποιο εισόδημα. Πρόκειται για μια μορφή δρομολογημένης δήμευσης της ατομικής ιδιοκτησίας, η οποία προσβάλλει ευθέως το Σύνταγμα. Με αυτή την πολλαπλή φορολογία της ιδιοκτησίας, απειλείται η ιδία η ουσία της ιδιοκτησίας και οδηγούμαστε στην  σταδιακή δήμευση αυτής, αφού είναι σφόδρα πιθανόν ότι θα εξαναγκαστούμε ως ιδιοκτήτες να προβούμε ακόμη και σε εκποίηση της περιουσίας μας για να  αντεπεξέλθουμε στην καταβολή των νέων υπέρογκων και αντισυνταγματικών φόρων.

Δ. Προσβολή της ελευθερίας των συναλλαγών και της οικονομικής ελευθερίας κατά το άρθρο 5  παρ. 1  και 106 του Συντάγματος.
Η επιβολή του φόρου ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων παραβιάζει τόσο το σύνταγμα όσο και τους όρους της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου που υπέγραψε η ανώνυμη εταιρεία με τον κάθε καταναλωτή.  Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν καθορίζουν ρητώς τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Δεν προκύπτει λοιπόν καμία άλλη υποχρέωση για τους καταναλωτές πέραν της πληρωμής του κόστους του ρεύματος που κατανάλωσαν. Η ρύθμιση που θα επιβάλλει να πληρώσουμε οι καταναλωτές έναν φόρο σε τρίτο φορέα παραβιάζει αφενός τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης και αφετέρου τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ελευθερίας των συναλλαγών και την οικονομική ελευθερία. Ακυρώνει συμβόλαια παροχής ηλεκτροδότησης που έχουν υπογράψει ιδιώτες καταναλωτές ακόμη και με 100% ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτροδότησης. Συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισμό στην οικονομική ελευθερία  κατά παράβαση και της αρχής της αναλογικότητας. Με βάση την υπ’ αριθ.  33/2002  απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, το Κράτος δεν μπορεί με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση  να μεταβάλλει μονομερώς, να τροποποιήσει ή να ακυρώσεις έγκυρες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.  Με τις συμβάσεις που όλοι μας υπογράψαμε με την ΔΕΗ, όπως και στα έντυπα πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ αναφέρεται, ότι αναλάβαμε τη ρητή υποχρέωση να πληρώνουμε το κόστος του ρεύματος που καταναλώνουμε και τα υπέρ τρίτων (Δήμου και ΕΡΤ). Με τον ως άνω νόμο όμως παράνομα και αντισυνταγματικά, επιτασσόμαστε να πληρώσουμε ως ιδιοκτήτες και καταναλωτές – με την απειλή μάλιστα της διακοπής της ηλεκτροδότησης – φόρο σε τρίτο φορέα, κατά παράβαση των όρων της μεταξύ μας σύμβασης και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ελευθερίας των συναλλαγών και της οικονομικής ελευθερίας ( άρθρο 5  παρ. 1  και 106 του Συντάγματος).

Ε. O υπολογισμός του φόρου Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίστηκε ευθέως από τον Νόμο, όπως επιτάσσει το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος, που ρητά αναφέρει ότι: «κανένας φόρος δεν εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους στις οποίες αναφέρεται ο νόμος». Δυνάμει της ρύθμισης αυτής, είναι αμφίβολης συνταγματικότητας μια διάταξη που ορίζει ότι η βάση υπολογισμού του φόρου δεν καθορίζεται από τον νόμο, όπως αυτός θα εφαρμοστεί  από διοικητικές αρχές, αλλά θα καθοριστεί (ή έχει ήδη καθοριστεί) από την ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. Ο λόγος είναι απλός: η χρήση της μεθόδου υπολογισμού που ακολουθεί η ΔΕΗ συνιστά σιωπηρή αλλά ξεκάθαρη εξουσιοδότηση προς νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου να καθορίσει το αντικείμενο του φόρου, το οποίο παρέλειψε να προσδιορίσει με επάρκεια ο φορολογικός νομοθέτης. Η ρύθμιση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση μόνο με την ανωτέρω διάταξη που επιβάλλει να είναι καθορισμένο το αντικείμενο του φόρου από τον νόμο, αλλά έρχεται σε μείζονα λόγο και με την απαγόρευση εξουσιοδότησης προς την διοίκηση, πολλώ δε μάλλον σε ιδιώτη, να καθορίσει ένα από τα στοιχεία του φόρου, και εν προκειμένω την βάση υπολογισμού που είναι η επιφάνεια του ακινήτου που θα φορολογηθεί. Ο νόμος 2130/1993 στηρίζεται σε ένα τελείως διαφορετικό νομικό σύστημα φορολογίας: την επιβολή ανταποδοτικών τελών από ΟΤΑ. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δημοσιονομικών εσόδων επιτρέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση προς όργανα της διοίκησης (δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε η ΔΕΗ να περιληφθεί σε αυτά). Όμως στα πλαίσια του συστήματος αυτού, οι διατάξεις ελέγχονται από πλευράς υπάρξεως ή όχι ανταποδοτικότητας. Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης προσπαθεί να μεταφέρει την ευχέρεια της δυνατότητας καθορισμού του αντικειμένου του τέλους με εξουσιοδότηση, σε ένα τελείως διαφορετικό νομικό πλαίσιο στο οποίο δεν είναι ανεκτός συνταγματικά ο κατ' εξουσιοδότηση καθορισμός της βάσης του φόρου.
Ο υπολογισμός του φόρου αυτού έγινε με παραπομπή στη μέθοδο υπολογισμού, που  χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το Τ.Α.Π (την επιφάνεια του κτίσματος) και μάλιστα ανατέθηκε ο καθορισμός του σε ιδιώτη με εξουσιοδότηση της διοίκησης.

ΣΤ. Με τον ως άνω νόμο (Ν. 4021/2011), τόσο η βεβαίωση, όσο και η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, στους οποίους μάλιστα δόθηκε και το δικαίωμα  να διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε πελάτες τους, που για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να καταβάλλουν το «τέλος» ακινήτων.
Έτσι όμως  ανατίθεται παρά το Νόμο και το Σύνταγμα (άρθρα 26§2 και 1§3 του Συντάγματος), η άσκηση δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πράγμα που η Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων έχει αποφανθεί ότι δεν επιτρέπεται. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1934/1998 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Δ.Ε.Η.  ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και οι ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος, δε δικαιούνται να εισπράττουν φόρους και να διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε πελάτες τους, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να καταβάλλουν το “τέλος ακινήτων”. Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω  απόφασης, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, η οποιαδήποτε ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (όπως είναι η Δ.Ε.Η. και οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος). Τόσον η είσπραξη φόρων, όσο και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω της άρνησης πληρωμής φόρων, αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας (της εκτελεστικής) εξουσίας, η οποία όμως  αποτελεί την κατ’ εξοχήν έκφραση κυριαρχίας του Κράτους και ασκείται μόνο από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ζ.  Σύμφωνα επιπλέον με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία υπέβαλλε σχετικό ερώτημα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Χουντής στην οπαία απάντησε ο Γερμανός Επίτροπος κ. Oettinger αρμόδιος για θέματα ενέργειας, η ΔΕΗ δεν έχει το δικαίωμα να κόψει το ρεύμα σε κανέναν πολίτη που δεν πληρώνει το φόρο αλλά πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. Χουντής στην ερώτησή του ισχυριζόταν ότι με βάση την κοινοτική νομοθεσία «δεν έχει δικαίωμα το κράτος να επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) να διακόψουν την παροχή σε εκείνους τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το διεκδικούμενο φόρο» αλλά πληρώνουν κανονικά την κατανάλωση του ρεύματος που χρησιμοποίησαν. Τόνιζε ταυτόχρονα ότι πολύ περισσότερο δεν μπορεί να διακοπεί η παροχή σε ευάλωτους καταναλωτές, όπως ορίζει και η σχετική οδηγία 2009/72.
Στην απάντησή του ο Γερμανός Επίτροπος κ. Oettinger, τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν «τη συμμόρφωση με το σύνολο της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των διατάξεων αυτής που αφορούν την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 3 και παράρτημα Ι), τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών (άρθρο 3 παράγραφοι 7 και 8) και την καθολική υπηρεσία (άρθρο 3 παράγραφος 3).»
Συνεχίζοντας την απάντηση του ο Επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, γίνεται απολύτως σαφής: «Οι διατάξεις σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.» και καταλήγει την απάντησή του σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τους ευάλωτους καταναλωτές: «Ως προς την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές.»
Επανερχόμενος ο ως άνω ευρωβουλευτής με νέα ερώτησή του, στις 7-12-2011 με αφορμή την έκδοση της εγκυκλίου ΠΟΛ 1244 (1/12/2011) του υπουργείου οικονομικών «για την εφαρμογή του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών» ζητά την άμεση παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, αφού παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία. Ταυτόχρονα ο έλληνας ευρωβουλευτής καλεί την Κομισιόν να εμποδίσει την «παράνομη και καταχρηστική» διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές αυτούς που δέχονται να πληρώσουν την κατανάλωση ρεύματος αλλά όχι το φόρο. Ζητά επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής των φόρων που, με παράνομες διαδικασίες και υπό απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήδη έχουν καταβληθεί από κάποιους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή του ο κ. Ν. Χουντής, αφού μνημονεύει την απάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας κ. Oettinger, ότι «Οι διατάξεις της οδηγίας 2009/72, σχετικά με την καθολική υπηρεσία γεννούν σαφή υποχρέωση των κρατών μελών και παρέχουν στους οικιακούς καταναλωτές το δικαίωμα να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια. Η οδηγία δεν περιέχει διατάξεις που να εξαρτούν το δικαίωμα αυτό από την κατάσταση του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων μελών του όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις», τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση εξέδωσε σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ 1244 ( 1/12/2011) με βάση την οποία «αντί να αρθεί, η απαράδεκτη και παράνομη, με βάση την οδηγία, πρόβλεψη ότι θα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε όσους δεν πληρώσουν τον έκτακτο φόρο για τα ακίνητα, το υπουργείο οικονομικών απλώς επέκτεινε την προθεσμία για την διακοπή του ρεύματος από 40 σε 80 ημέρες από την έκδοση του λογαριασμού». Στη συνέχεια της ερώτησής του ο κ. Ν. Χουντής, τονίζει ότι «η παραβίαση του κοινοτικού δικαίου είναι προφανής και κραυγαλέα, αφού η ανωτέρω εγκύκλιος εξαρτά το δικαίωμα στην καθολική υπηρεσία, από την εκπλήρωση των όποιων φορολογικών υποχρεώσεων των καταναλωτών», και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Πρώτο, «να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση της οδηγίας 2009/72 και ιδιαίτερα για το άρθρο 3 παρ. 3 περί καθολικής υπηρεσίας,
Δεύτερο, «στο μεταξύ χρονικό διάστημα, να προβεί σε ενέργειες προς την ελληνική κυβέρνηση ώστε να εμποδίσει τους παρόχους να διακόψουν την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές αυτούς που δέχονται να πληρώσουν την κατανάλωση ρεύματος αλλά όχι το φόρο» και
Τρίτο, να επισημάνει τις δυνατότητες που έχουν όσοι καταναλωτές το επιθυμούν και οι οποίοι έχουν ήδη καταβάλει το φόρο, υπό την παράνομη και καταχρηστική απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης, να διεκδικήσουν την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων.

Επειδή εμείς οι δηλούντες, είμαστε κάτοικοι Ρόδου, ιδιοκτήτες των παραπάνω ακινήτων κατά περίπτωση ο κάθε ένας εξ ημών και πελάτες της εταιρίας σας, με σχέση η οποία προσδιορίζεται από τη μεταξύ μας σύμβαση, ο δε αριθμός της παροχής και τα στοιχεία πελάτη αναγράφονται μετά το ονοματεπώνυμο του καθενός μας, αφορούν δε αποκλειστικά ως προς το «ειδικό τέλος», άλλως φόρο τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επειδή από τη μεταξύ μας σύμβαση - αίτηση παροχής ηλεκτροδότησης, δεν προκύπτει καμία απολύτως συμβατική υποχρέωσή να πληρώνουμε το ως άνω Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.
Επειδή έχουμε αποφασίσει για τους άνω κοινωνικούς και νομικούς λόγους, να μην καταβάλλουμε το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.
Επειδή μετά την άρνηση των υπαλλήλων σας να εισπράξουν μόνον το αντίτιμο του ρεύματος και τα υπέρ του Δήμου και της ΕΡΤ ποσά, καταβάλλαμε ήδη:

…………. Καταβολές που έχουν ήδη γίνει και αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη και την πραγματική κατανάλωση των συνυπογραφόντων….

δηλαδή τα ποσά των λογαριασμών που αφορούν την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος, πλέον ΦΠΑ, ως και τα δημοτικά τέλη και τα υπέρ της ΕΡΤ τέλη, σύμφωνα με τα επικαλούμενα επισυναπτόμενα και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μου σχετικά παραστατικά.
Επειδή στην περίπτωση που παρά την άνω πληρωμή, προχωρήσετε σε διακοπή των ηλεκτροδοτήσεών μας, θα προκαλέσετε σε μας και στις οικογένειές μας και στην επαγγελματική μας δραστηριότητα, ανεπανόρθωτη βλάβη, ακόμη και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία μας, αφού θα στερηθούμε ένα βασικό κοινωνικό αγαθό που είναι απολύτως αναγκαίο για τις στοιχειώδεις καθημερινές μας ανάγκες θέρμανσης, συντήρησης τροφίμων και φαρμάκων, λειτουργίας ιατρικών συσκευών, φροντίδας μωρού παιδιού, λειτουργίας της επιχείρησής μας κλπ.


ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΦΟΡΟ)
ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Ότι έχουμε πλήρως και ολοσχερώς εξοφλήσει τα ποσά που αφορούν την κατανάλωση ρεύματος και τα υπέρ Δήμου και ΕΡΤ τέλη, προτιθέμεθα δε να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή άλλο αρμόδιο Δικαστήριο, για την ακύρωση του ως άνω Νόμου και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και την προάσπιση των δικαιωμάτων μας,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να μην προβείτε σε διακοπή των ηλεκτροδοτήσεών μας μέχρι τουλάχιστον να αποφανθούν τα Ελληνικά Δικαστήρια για το συνταγματικό ή όχι του άνω Νόμου και της σχετικής Υπουργικής απόφασης και τέλος,


ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

1.    Σε περίπτωση που δεν δεχθείτε ως εξοφλημένους τους ως άνω λογαριασμούς και προχωρήσετε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης των ιδιοκτησιών μας, επιφυλασσόμαστε ρητά να προσφύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια εναντίον κάθε υπευθύνου, θα ευθύνεστε δε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ελληνικό Δημόσιο, διεκδικώντας αποζημίωση για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής και αποθετικής ζημίας και περιουσιακής ή ηθικής μας βλάβης.
2.    Από τούδε και στο εξής, το ίδιο θα πράττουμε για όλους τους επόμενους λογαριασμούς που θα μας αποστέλλετε, χωρίς να επαναλαμβάνουμε την παρούσα εξώδικη διαδικασία, αφού από σήμερα επικαλούμαστε αυτήν και για όλους τους μελλοντικούς λογαριασμούς μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στη διεύθυνση του υποκαταστήματος Ρόδου πλατεία Σύμης πόλεως Ρόδου και νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.», ή νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ 30,  και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.
Ρόδος, 16 -01- 2012
Οι δηλούντες   (31 ονόματα)                                                                     Υπογραφή

……………………………..                                                                                    ………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου