Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 'ΡΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟ'

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας πρέπει να αποτελεί το κεντρικό νευρικό σύστημα της διοικητικής μηχανής του δήμου.

Πρέπει να χαρακτηρίζεται από
• Απλότητα
• Λειτουργικότητα
• Αποσαφήνιση των επικοινωνιακών και ιεραρχικών οδών

Πρέπει να διαπνέεται από
• Διαφάνεια
• Δημοκρατία
• Συμμετοχικότητα

Πρέπει να υπηρετεί
• Την απαλλαγή της διοικητικής μηχανής από κομματικές και παραταξιακές σκοπιμότητες και συμφέροντα
• Τον στρατηγικό σχεδιασμό στο νησιωτικό επίπεδο και να προωθεί την λειτουργία των 10 πρώην Καποδιστριακών δήμων.

Πρέπει να εξασφαλίζει
• Ποιότητα ζωής και εξυπηρέτηση του πολίτη
• Κοινωνική πρόνοια, αλληλεγγύη και κοινωνική προστασία
• Χωροταξικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις και σχεδιασμούς
• Ολοκληρωμένη διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων
• Τον τουριστικό σχεδιασμό και προβολή και τέλος και το κυριότερο
• Να εξασφαλίζει την σταθερότητα και μονιμότητα στην απασχόληση των εργαζομένων.


Γενικά πρέπει να γίνει το όπλο εξορθολογισμού της λειτουργίας του Δήμου Ρόδου και συνακόλουθα της καταπολέμησης της διαφθοράς και του πελατειακού συστήματος που την χαρακτηρίζουν σε κάποιο βαθμό σήμερα.
Αναφέρουμε σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης των εργαζομένων του δήμου «Ο νέος Οργανισμός επίσης δεν έχει κατανομή σε κάθε οργανική μονάδα σε αριθμό και ειδικότητα εργαζομένων, αλλά αυτό θα καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο Δήμαρχο να μπορεί να μετακινεί όπου θέλει, όποτε θέλει και όποιον υπάλληλο θέλει, δημιουργώντας πλεονάζον προσωπικό όπου θέλει, προκειμένου να το ξεφορτωθεί όποτε θέλει.» Με άλλα λόγια, «ζει και βασιλεύει» το καθεστώς που ευνοεί την αναξιοκρατία και τις σχέσεις εξάρτησεις.


Ο ΟΕΥ του δήμου Ρόδου όμως που κατέθεσε η δημοτική αρχή αναπαράγει τις εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία, όλοι πια παραδέχονται, ότι δομήθηκε έτσι ώστε να υπηρετεί το πελατειακό σύστημα των κρατούντων, κάτι που είναι μία από τις κύριες αιτίες για τα σημερινά αδιέξοδα της χώρας μας.
Ο προτεινόμενος ΟΕΥ είναι υπερδιογκωμένος ως προς την όλη δομή του, κατακερματισμένος με έναν στριφνό και δυσνόητο τρόπο, αλλά και συγκεντρωτικός, δαπανηρός, γραφειοκρατικός, αντιφατικός και εν τέλει δυσκίνητος, αναποτελεσματικός και αντιπαραγωγικός.
Πράγματι: Διπλασιάζονται οι διευθύνσεις, σε σχέση με το σχέδιο ΟΕΥ της ΕΕΤΑΑ για μεγάλους νησιωτικούς δήμους (από 11 σε 20).
Ο κατακερματισμός των υπηρεσιών αίρει την αρχή της απλότητας με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τον συντονισμό του δημοτικού έργου και δημιουργεί υπηρεσίες με μεγάλο χάσμα ευθύνης και απασχόλησης,
• Δεν επισημαίνονται οι μεγάλες ανάγκες σε εργατικό προσωπικό αλλά και οι ελλείψεις στο σύνολο σχεδόν των υπολοίπων ειδικοτήτων. Αντίθετα, δρομολογείται υπογείως, η αντίληψη του πλεονάζοντος και άρα υπεράριθμου προσωπικού, για τη δικαίωση της μνημονιακής πολιτικής που έχει στοχοποιήσει βάναυσα τους εργαζομένους στο δημόσιο.
• Οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων παραμένουν ανάμεσα στο πλήθος των υπηρεσιών.
• Η αποσυμφόρηση αρμοδιοτήτων στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες είναι συγκεχυμένη και μάλιστα με δύο σχήματα, ευρύτερα και τοπικά, ενώ η μεγαλύτερη δημοτική κοινότητα (της Ρόδου) στερείται βασικών αρμοδιοτήτων, όπως της συντήρησης και αντιμετώπισης της καθημερινότητας, που παραμένουν στις κεντρικές υπηρεσίες όταν το ζητούμενο είναι αυτές να ασχοληθούν σοβαρά με τα μεγάλα θέματα του νησιού, έχοντας ένα περισσότερο επιτελικό ρόλο.
• Τα κριτήρια για τους προϊσταμένους διευθύνσεων και κυρίως των τμημάτων είναι ισοπεδωτικά, αντιεπιστημονικά και κατά συνέπεια το αποτέλεσμα θα είναι η συγκρότηση υπηρεσιών που θα αδυνατούν να εκπληρώσουν αποδοτικά το έργο τους. Μήπως το ζητούμενο είναι τελικά η εξυπηρέτηση ημετέρων μέσα από το πλήθος των επιλογών;

Κατά την άποψή μας η Ρόδος έχει ανάγκη ενός ευέλικτου, συγκροτημένου, αποτελεσματικού και παραγωγικού σχήματος που θα αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, με αυστηρά αξιοκρατικά και διάφανα κριτήρια.
Μάλιστα η αποτελεσματικότητα ενός ΟΕΥ, προϋποθέτει και μια αντίστοιχα ορθολογικά οργανωμένη και κατάλληλα διατεταγμένη δημοτική αρχή, σε αντίθεση με τη σημερινή πραγματικότητα η οποία χαρακτηρίζεται από τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τον ανύπαρκτο συντονισμό, ενώ τα κριτήρια συγκρότησής της ήταν η διασφάλιση ισορροπιών και όχι η αποτελεσματικότητα της δημοτικής μηχανής.
Για τους παραπάνω λόγους νομίζουμε ότι ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών πρέπει να είναι ΑΠΛΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ και ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ.

1. ΑΠΛΟΣ και όχι γραφειοκρατικός.
Από τις 11 διευθύνσεις που προβλέπει το σχέδιο της ΕΕΤΑΑ εμείς τις κάναμε 20 συν 3 αυτοτελή τμήματα συν 2 αυτ. γραφεία συν 1 νομική υπηρεσία, σύνολο 26.
Πρέπει επίσης να καθοριστούν με βάση τα στοιχεία του προσωπικού και τις ανάγκες αποκέντρωσης οι έδρες των διευθύνσεων και οι αποκεντρωμένες μονάδες.

Προτείνουμε
• την περιορισμό των αυτοτελών τμημάτων και γραφείων του δημάρχου από 5 σε 2.
• Την ενοποίηση των υπηρεσιών τοπικής οικονομικής ανάπτυξης σε μία διεύθυνση αντί των 3.
• Την ενοποίηση της διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών με την διεύθυνση Ληξιαρχείου και Μητρώων
• Την ενοποίηση των διευθύνσεων κοινωνικής πολιτικής και υγείας, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης και παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού.
Επί πλέον ζητάμε την εξαίρεση του δήμου μας από τον περιορισμό του ενός Γενικού Διευθυντή, λόγω του μεγάλου μεγέθους του και της πληθυσμιακής έκρηξης του καλοκαιριού, ώστε η μία από αυτές να καλύψει αποκλειστικά τις τεχνικές υπηρεσίες, το πράσινο και την καθαριότητα.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ χωρίς επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Πρέπει να είναι διακριτό το επικοινωνιακό πρωτόκολλο (ποιος μιλάει με ποιόν) και το Ιεραρχικό πρωτόκολλο (ποιος δίνει εντολές σε ποιόν).
Η αποκεντρωμένη οργάνωση που προτείνεται (ανατολική, δυτική και βόρειο τρίγωνο) θα δημιουργήσει επικαλύψεις αρμοδιοτήτων που θα ενισχύσουν την πολιτική Βαβυλωνία με τους γεωγραφικούς και θεματικούς αντιδημάρχους. Θα πρέπει να προσεχθεί το ζήτημα της επικάλυψης αρμοδιοτήτων, που εμφανίζεται σε αρκετές περιπτώσεις.
Πέραν τούτου πρέπει να είναι πολύ σαφώς προσδιορισμένο το αντικείμενο κάθε υπηρεσίας.
Είναι όμως απαραίτητο να γίνουν Αποκεντρωμένες υπηρεσίες και στη Δημοτική κοινότητα Ρόδου, την πιο μεγάλη απ’ όλες.
Το αντικείμενο «καθημερινότητας» να αντιμετωπίζεται αποκεντρωμένα,
κοντά στον πολίτη. Έτσι ενισχύουμε την αποκέντρωση.

Το σχέδιο του ΟΕΥ δημιουργεί πολυδιάσπαση που μοιραία θα οδηγήσει σε υπερσυγκέντρωση και ενίσχυση του δημαρχοκεντρικού χαρακτήρα που επικρατεί σήμερα, σε αντίθεση με την φιλοσοφία του Καλλικράτη.

Πιστεύουμε ότι το θέμα της οριζόντιας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου είναι πρωταρχικής σημασίας για την εύρυθμη, οργανωμένη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου.

Επιμέρους παρατηρήσεις

1. Διεύθυνση, τμήματα γραφεία πρέπει να είναι η σειρά ιεραρχίας. Στις αποκεντρωμένες μονάδες είναι αντίθετα.
2. Δεν προβλέπετε η ίδρυση τμήματος δημοτικής αστυνομίας για την παλιά πόλη που θα είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα.
3. Οι οργανικές θέσεις να κατανεμηθούν στις οργανικές μονάδες βάσει του νόμου Ν 2190
4. Να εξορθολογιστούν τα προσόντα κάλυψης θέσεων προϊσταμένων γιατί η αντιμετώπιση είναι ισοπεδωτική με επακόλουθο την αναποτελεσματικότητα και την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

1 σχόλιο: